Tužilaštvu i Skupštini predate informacije o mogućim zloupotrebama u državnim preduzećima

Objavljeno: 16.07.2021. 07:54 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Ministarstvo kapitalnih investicija je kao jedan od prioriteta u svom radu označilo beskompromisnu borbu protiv korupcije, posebno u državnim preduzećima koja pripadaju sektorima energetike, rudarstva, saobraćaja i saobraćajne infrastrukture (drumske, vazdušne, željezničke i pomorske). Zbog toga je već prvih dana rada, osnovano posebno Odjeljenje za borbu protiv korupcije, koje je započelo prikupljanje i analizu dokumentacije iz državnih preduzeća, na osnovu kojih je Specijalnom državnom tužilaštvu, Vrhovnom državnom tužilaštvu, Osnovnom državnom tužilaštvu i Skupštini Crne Gore predalo ukupno 10 informacija koje se tiču mogućih postojanja krivičnih dijela.

Do ovog trenutka, Odjeljenje za borbu protiv korupcije Ministarstva kapitalnih investicija predalo je sledeće informacije:

1. Specijalnom državnom tužilaštvu i Skupštini Crne Gore 22. januara ove godine predata je Informacija o mogućem postojanju krivičnih djela u vezi sa kupovinom dva broda na kredit za potrebe “Crnogorska plovidba“ AD Kotor i pozajmicama Vlade CG za otplatu kreditnog duga.

2. Istog dana Specijalnom državnom tužilaštvu i Skupštini Crne Gore predata je, takođe, Informacija o mogućem postojanju krivičnih djela u vezi sa kupovinom dva broda na kredit za potrebe Barska plovidva AD Bar i pozajmicama Vlade za otplatu kreditnog duga.

3. Specijalnom državnom tužilaštvu i Skupštini Crne Gore 27. januara ove godine predata je Informacija o mogućem postojanju krivičnog djela u vezi sa prevozom robe i saobraćanjem prugama od strane željezničkog preduzeća Montecargo Ad Podgorica, tokom novembra 2020.godine, a bez sertifikata o bezbjednosti.

4. Specijalnom državnom tužilaštvu i Skupštini Crne Gore 5. februara ove godine predata je Informacija o mogućem postojanju krivičnih djela prilikom zapošljavanja i isplate otpremnina u Montecargo AD.

5. Specijalnom državnom tužilaštvu 22. februara ove godine predata je Informacija o mogućem postojanju krivičnog djela zloupotrebe položaja u privrednom poslovanju u vezi sa zaključivanjem ugovora o kupovini električne energije sa „Toščelik Alloyed Engineering Steel“ DOO Nikšić, a na štetu državne kompanije „Elektroprivreda Crne Gore“ AD Nikšić.

6. Specijalnom državnom tužilaštvu je 5. marta ove godine predata Informacija o indicijama o postojanju krivičnog djela zloupotrebe položaja u privrednom poslovanju u vezi potrošnje radnih sati za rad TE Pljevlja - Blok I i javne nabavke ekološke rekonstrukcije Bloka I, koji je pokrenula Elektroprivrede Crne Gore AD.

7. Specijalnom državnom tužilaštvu 31. marta ove godine predata je Informacija o mogućem postojanju krivičnog djela prilikom ugovaranja, mjerenja i utovara rude boksita u vagone kompanije Montecargo AD u Nikšiću, prevoza robe prugom do Bara, ugrožavanja bezbjednosti i imovine željezničkih firmi, a sve u aranžmanima sa firmama: Uniprom, Uniprom metali (Nikšić) i Metal investments Limited (Hong Kong).

8. Specijalnom državnom tužilaštvu je 22. aprila ove godine predata Informacija o mogućem postojanju krivičnih djela zloupotrebe službenog položaja i prevare na štetu Željezničke infrastrukture Crne Gore AD, prilikom novčanog obeštećenja za sedam lica početkom 2017. godine.

9. Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici je 14. maja ove godine predata Informacija o mogućem postojanju krivičnog djela - nesavjestan rad u službi iz člana 417. Krivičnog zakonika Crne Gore, Slavice Dožić, službenog lica kod privrednog društva Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica.

10. Vrhovnom državnom tužilaštvu je 2. jula ove godine predata Informacija o mogućem postojanju krivičnog djela i/ili prikrivanju krivičnog djela u vezi nelegalnog iskopa i izvoza 2.664 tone rude boksita iz Nikšića krajem 2019, odnosno, 2020.godine.

Nažalost, do danas, Ministarstvo kapitalnih investicija nije dobilo ni jednu zvaničnu informaciju od pomenutih institucija o pokretanjima bilo kakvih istraga ili saslušanja na osnovu dostavljenih informacija. Ubijeđeni smo da je dostavljeni materijal više nego dovoljan da Tužilaštvo i Skupština, preduzmu dalje radnje u skladu sa svojim ovlašćenjima. Ministarstvo kapitalnih investicija i Odjeljenje za borbu protiv korupcije će nastaviti sa prikupljanjem i analizom dokumentacije kako bi pomogli otkrivanju počinjenih zloupotreba i još jednom apeluje na državne institucije da u domenu svojih nadležnosti razmotre naše inicijative, kako bi i u praksi doprinijeli ostvarivanju vladavine prava za koje se svi deklarativno zalažu.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?