Ugovor o nabavci usluga informativnog servisa

Objavljeno: 25.11.2021. 10:44 Autor: Računovodstvo - Ministarstvo zdravlja
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Ugovor o pretplati na servise informativne agencije Mina

Ugovori sklopljeni sa ponuđačima u sklopu sprovođenja postupka javnih nabavki u 2021. godini

-
-Ugovor o pretplati na servise informativne agencije Mina Ugovor - Infomativna akencija MINA
-Ugovor o pružanju usluga prevođenja Ugovor za usluge prevođenja - Educo centar
-Ugovor o pružanju usluga avio prevoza Ugovor o nabavci usluga avio prevoza
-Ugovor o pružanju usluga fotokopiranja Ugovor - Fotokopiranje
-Ugovor o poštanskim uslugama Ugovor o poštanskim uslugama
-Ugovor o pružanju usluga štampanja Ugovor o pružanju usluge štampanja

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?