UN kao dokazani partner socio-ekonomskog razvoja doprinosi našim evropskim ciljevima

Objavljeno: 06.07.2021. 13:30 Autor: MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA CRNE GORE

13. Sastanak Zajedničkog nadzornog odbora za praćenje implementacije Integrisanog programa saradnje Crne Gore i Ujedinjenih nacija za period 2017-2022, održan u Ministarstvu vanjskih poslova, bio je prilika za razgovor o setu važnih pitanja koja se odnose na saradnju Vlade Crne Gore sa UN sistemom u Crnoj Gori. U fokusu sastanka bili su rezultati aktivnosti sprovedenih pod okriljem aktuelnog Programa saradnje, ali i modaliteti i dinamika izrade novog strateškog dokumenta za period 2023-2027. Sastanak je bio i platforma za razmjenu mišljenja između Vlade i UN agencija o dobrim praksama,naročito u kontekstu odgovora na pandemiju COVID 19.

Ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović pohvalio je dobru saradnju koju Vlada Crne Gore kontinuirano ostvaruje sa sistemom UN u zemlji. UN se pokazao kao posvećeni partner, koji je kroz svoje aktivnosti bio značajna podrška u mnogim oblastima, na liniji reformskih procesa koje Vlada sprovodi, a u cilju komplementarnog pristupa koji ima u procesu integracije EU i dostizanja održive razvojne agende 2030.

Šef crnogorske diplomatije istakao je da je prethodna godina zbog globalne zdravstvene krize, u svim državama povećala siromaštvo i nejednakost, a u slučaju Crne Gore posebno je trpjela ekonomija. U namjeri da mjera dobrog upravljanja budu politike koje štite ranjive kategorije, kako je rekao, Vlada će istrajati u svojoj potpunoj posvećenosti da poboljša kvalitet života svakog svog građanina.

 „Kao odgovoran subjekt međunarodne zajednice, čvrsto posvećen principima multilateralizma, Crna Gora nastavlja da sprovodi i realizuje aktivnosti u domenu Agende 2030“, kazao je ministar Radulović.

Stalni koordinator sistema UN u Crnoj Gori, Peter Lundberg rekao je da je sistem UN- a u Crnoj Gori snažan saveznik Vladi u odgovoru na pandemiju Kovida 19, te da su do decembra prošle godine sa 7,64 miliona dolara podržali našu zemlju u suočavanju sa krizom putem prikupljanja i analize podataka, nabavke medicinske i zaštitne opreme, te prilagođavanja aktuelnog programa novonastaloj situaciji.

On je istakao daupravo to partnerstvo sistema UN-a  i Vlade Crne Gore leži u osnovi  procesa razvoja novog Okvira saradnje koji je otpočet. „Mnogo toga smo postigli zajedno, i nadam se da će se put odlične saradnje nastaviti i u budućnosti kako bi se povećale šanse da Crna Gora postane dio Evropske unije, ali i cjelokupni uticaj Agende 2030. Imamo samo devet godina za postizanje 17 ciljeva održivog razvoja“, naveo je Lundberg u svom obraćanju.

U okviru sastanka konstatovano je da će Vlada u narednom periodu odgovorno i sveobuhvatno definisati svoje prioritete u kontekstu saradnje sa UN sistemom. Na sastanku su prezentovani ključni rezultati saradnje iz prošle i planovi za ovu godinu, te ključni nalazi Analize stanja u zemlji. Diskutovano je o strateškim prioritetima buduće saradnje.Takođe, usaglašena je dinamika izrade novog Okvira saradnje za održivi razvoj 2023 – 2027  i modaliteta zajedničkog rada.


Tagovi

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?