Uputstvo o postupku provjere ispunjenosti uslova učešća privrednih subjekata registrovanih u CG za učešće u nabavkama za potrebe Sjeverno-atlantskog saveza

Objavljeno: 14.03.2023. 08:52 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Na osnovu člana 178 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19 i 3/23), Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma donijelo je

UPUTSTVO

O POSTUPKU PROVJERE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA REGISTROVANIH U CRNOJ GORI ZA UČEŠĆE U NABAVKAMA ZA POTREBE SJEVERNO-ATLANTSKOG SAVEZA

Ovim uputstvom propisuje se postupak provjere ispunjenosti uslova za učešće privrednih subjekata registrovanih u Crnoj Gori i izdavanje potvrde za učešće u nabavkama za potrebe Sjeverno-atlantskog saveza.

Ovim uputstvom prestaje da važi uputstvo broj: 010-329/20-4511/3, od 22.10.2020. godine.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?