Vlada pojačava kontrolu: Nema više privilegivanih privrednika, krećemo od najvećih

Objavljeno: 15.07.2021. 14:10 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore

Predsjednik Vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić saopštio je na sjednici Vlade da u Crnoj Gori više nemа privilegovanih privrednika, da država mora postati organizovan i jak sistem koji će, u skladu sa svim zakonima, sprovoditi opsežnu kontrolu svih novčanih tokova. Zato je Vlada na sjednici razmotrila Informaciju o potrebi pojačanog nadzora poslovanja privrednih društava od strane nadležnih inspekcijskih organa i donijela sljedeće zaključke:

1. Zadužuju se Uprava prihoda i carina i Uprava za inspekcijske poslove da od 15.07.2021. godine preduzmu sve neophodne mjere i otpočnu sa sprovođenjem detaljnih kontrola i pojačanog nadzora poslovanja poreskih obveznika, naročito sa aspekta primjene Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, kao i detaljnih kontrola prije svega onih privrednih društava, koja su u prethodnim godinama svojim poslovanjem, bila privilegovana, stvarajući na crnogorskom tržištu monopolski položaj.

2. Zadužuje se Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija o preduzetim aktivnostima Uprave prihoda i carina i Uprave za inspekcijske poslove sedmičnim izvještajima informišu Vladu Crne Gore.

3. Zadužuju se Uprava za inspekcijske poslove i Uprava prihoda i carina, kao i drugi organi državne uprave koji vrše poslove inspekcijskog nadzora u pojedinim oblastima, da stvore dodatne finansijske i kadrovske pretpostavke za jačanje kapaciteta inspekcijskih organa u cilju izvršavanja obaveza pojačane kontrole, odnosno sveobuhvatnog nadzora nad poslovanjem dijela privrednog sektora za koji se sumnja da ne izvršava svoje zakonske obaveze.

Konstatovano je da je turistička sezona počela veoma uspješno, što govori u prilog oporavka crnogorskog turizma kao ključnog nosioca ekononomske aktivnosti u zemlji.

Pojačan inspekcijski nadzor biće u glavnim turističkim centrima od Ulcinja do Herceg Novog, posebno radi kontrole primjene Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga. Vlada očekuje pozitivne efekte primjene tog zakona, u dijelu smanjenja sive ekonomije, a na pojačanu inspekcijsku kontrolu odlučila se jer sumnja na nepravilnosti kod jednog broja privrednika.

Dio privrede, dobro poznate javnosti, koja je u prethodnim godinama imala privilegovan položaj kod bivšeg režima, pokušava da nastavi staru praksu pa će baš taj dio privrede, u narednom periodu biti predmet rigoroznog nadzora Uprave prihoda i carina i Uprave za inspekcijske poslove. Ambijent fer tržišne utakmice i stvaranja jednakih šansi za sve privrednike i preduzetnike koji žele da posluju zakonito u Crnoj Gori, prioritet je ove Vlade. Nema više privilegovanih!

Partnerski odnos Vlada gaji i gajiće prema privrednim društvima koja su spremna da u poslovanju poštuju zakon i obaveze prema državi, koja se vode poreskom odgovornošću, kao vrhovnim oblikom patriotizma. Vlada će voditi beskompromisnu bobru protiv onih koji obaveze i poslovanje podređuju privilegijama iz naslijeđene prakse i raznim načinima pokušavaju da spasu monopolski položaj koji su imali.

32. sjednica Vlade Crne Gore (15.07.2021.)
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?