Zajedničkim radom porodice i ljekara do poboljšanja kvaliteta života pacijenata

Objavljeno: 03.09.2021. 05:23 Autor: PR Služba Ministarstva zdravlja

Palijativna njega: Zajedničkim radom porodice i ljekara do poboljšanja kvaliteta života pacijenata

Palijativa i preventiva su graničnici, ali i najvažnije oblasti u medicini, poručila je ministarka zdravlja dr Jelena Borovinić Bojović na seminaru “Palijativna njega” u suorganizaciji Građanske alijanse u Ulcinju.

“Kada bi ove dvije oblasti funkcionisale, kompletna zdravstvena zaštita bi funkcionisala mnogo bolje. Uostalom, i palijativna njega i prevencija bi trebalo da budu oblasti kojima se ljekari zasebno bave”, navela je ona.

Zbrinjavanje palijativnih pacijenata se, kako kaže, ne odnosi samo na saniranje fizičke boli već i svih drugih problema koji su prateći segmenti života.

“O ovim pacijentima moramo svi zajednički brinuti: od pordice preko medicinskog osoblja do ljekara. Samo udruženim snagama može se poboljšati kvalitet života pacijenata”, kazala je dr Borovinić Bojović.

Podsjećamo, krajem juna podgorički Dom zdravlja dobio je opremu vrijednu 130 hiljada eura za palijativno liječenje koje do sada u Crnoj Gori nije bilo zastupljeno.

To je dio prve faze projekta koji se odnosi na palijativnu terapiju.

Ranije je u Podgorici, u organizaciji Ministarstva zdravlja, održan seminar na temu savremene spoznaje o palijativnoj medicini, a u sklopu projekta “Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti palijativne zdravstvene njege u prekograničnim područjima”.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?