Zdravstvene institucije u Crnoj Gori koje imaju autorizaciju za obavljanje PCR testiranja

Objavljeno: 11.05.2021. 14:02 Autor: Ministarstvo zdravllja

Zdravstvene institucije u Crnoj Gori koje imaju autorizaciju od Ministarstva zdravlja za obavljanje PCR testiranja

Institut za javno zdravlje Crne Gore – Podgorica
Odjeljenje za molekularnu dijagnostiku
Džona Džeksona bb
Tel: +382 20 412888
Fax: +382 20 243728
E-mail: ijzcg@ijzcg.me

Dom zdravlja Kotor
Ul. Jadranska 61
Tel: +382 32 334 540
Fax: +382 32 334 537
E-mail: domzdr@t-com.me

Poliklinika "Dijagnostika" - Podgorica
Bul.Save Kovačevića 22
Tel: +382 20 633 729
Mob. +382 67 633 322
E-mail: dijagnostica@t-com.me

Poliklinika "MojLab" - Podgorica
Moskovska 2c
Tel: +382 20 209020
E-mail: laboratorija@mojlab.me

Poliklinika "MojLab" - Kotor
Dobrota bb
Mob: +382 67 900218
E-mail: laboratorija.ko@mojlab.me

Poliklinika "MojLab" - Budva
XVI Rozino bb
Mob: +382 67 900220
E-mail: laboratorija.bd@mojlab.me

Poliklinika "MojLab" – Herceg Novi (Meljine)
Braće Pedišić 16
Mob: +382 67 900217
E-mail: laboratorija.hn@mojlab.me

Poliklinika "MojLab" - Tivat
Trg od kulture
Mob: +382 67 900219
E-mail: laboratorija.tv@mojlab.me

Poliklinika "MojLab" - Cetinje
Vuka Mićunovića bb
Mob: +382 67 900221
E-mail: laboratorija.ct@mojlab.me

Poliklinika "MojLab" - Nikšić
Nikole Tesle 1
Mob. +382 67 900 223
E-mail: laboratorija.nk@mojlab.me

Dnevna bolnica "Dr Zejnilović" - Bar
Bulevar Dinastije Petrovića 2A Tel: +382 30 315989
Mob: +382 69 295333
E-mail : drzejnilovic.lab@t-com.me

Laboratorija “Dr Zejnilović” - Bijelo Polje
Ulica “ Slobode” br 17
Mob. +382 69 150 001
E-mail: drzejnilovicbp@gmail.com

Ars Medica - Pogorica
Gavra Vukovica
Tel: +382 20 227227
E-mail: poliklinika@arsmedica.me ili laboratorija@arsmedica.me

In Vitro - Podgorica
Bul.Ivana Crnojevica 58
Tel: +382 20 231 833
mob: +382 67 231 833
E-mail: invitrolaboratorija@gmail.com

NAPOMENA: Cijene PCR testa možete dobiti direktno od institucija koje se nalaze na spisku.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?