Informacija o neutrošenim sredstvima u Kapitalnom budžetu Uprave za saobraćaj za 2024. godinu sa predlogom za preusmjeravanje na druge kapitalne projekte

Objavljeno: 04.07.2024. 13:35
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf98 KB