Predlog za imenovanje dva člana Upravnog odbora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva

Objavljeno: 17.06.2022. 14:47
Opis:
Za članove Upravnog odbora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, iz reda zaposlenih u Zavodu, imenuju se: Stefan Rabrenović, diplomirani pravnik i Aleksandra Hajduković, magistar ekonomskih nauka.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf193 KB