Predlog programa monitoringa površinskih i podzemnih voda za 2023. godinu

Objavljeno: 12.01.2023. 14:36
Opis:
Radi korišćenja i zaštite površinskih i podzemnih voda prate se kvalitativni i kvantitativni parametri površinskih i podzemnih voda. Program monitoringa uključuje monitoring hemijskog i ekološkog statusa površinskih voda i monitoring hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf1 MB