Nacrt zakona o Vladi Crne Gore

Objavljeno: 28.07.2022. 16:04
Opis:
Ovim zakonom uređuju se pitanja koja se odnose na sastav Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), njen mandat, organizaciju, način rada, odlučivanje, odnos sa drugim državnim organima i druga pitanja od značaja za rad Vlade.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf243 KB