Predlog za davanje saglasnosti JU Srednja stručna škola iz Bara za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 2585 KO Novi Bar, opština Bar u svojini Crne Gore (bez rasprave)

Objavljeno: 28.07.2022. 18:08
Opis:
JU Srednja stručna škola iz Bara se zahtjevom broj: 366 od 30. juna 2022. godine obratila Ministarstvu radi dobijanja saglasnosti za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 2585 KO Novi Bar, opština Bar.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf44 KB