Poslovnik Vlade Crne Gore

Objavljeno: 01.06.2022. 16:20
Opis:
Ovim poslovnikom bliže se uređuju organizacija i način rada Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) i druga pitanja od značaja za rad Vlade. Određena pitanja koja se odnose na način rada Vlade, a koja nijesu uređena ovim poslovnikom, mogu se urediti odlukom ili zaključkom Vlade.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf133 KB