Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Objavljeno: 07.03.2023. 16:08
Opis:
U Zakonu o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list CG", br. 44/12 i 30/17) u članu 1 stav 2 tač. 2 i 3 mijenjaju se i glase: “2) informacije koje predstavljaju obavještajno-bezbjedonosne podatke koji se prikupljaju, obrađuju, koriste, razmjenjuju, čuvaju i štite u skladu sa zakonima kojima se uređuje rad organa koji čine obavještajno-bezbjednosni sektor...
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf180 KB