Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Objavljeno: 28.07.2022. 17:07
Opis:
Za državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede imenuje se STEVAN GAJEVIĆ, magistar ekonomije.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf189 KB