Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za državne puteve u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva

Objavljeno: 04.07.2024. 13:14
Opis:
Za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za državne puteve u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva određuje se MIROSLAV MAŠIĆ, diplomirani inženjer saobraćaja, dosadašnji vršilac dužnosti generalnog direktora, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf112 KB