Predlog programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2023 – 2024. godine

Objavljeno: 07.03.2023. 16:06
Opis:
Imajući u vidu dinamiku pregovaračkog procesa i potrebu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, Ministarstvo evropskih poslova kao koordinator procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji pristupilo je revidiranju Programa pristupanja kojim se planiralo usklađivanje sa pravnom tekovinom Unije i jačanje administrativnih kapaciteta u okviru 33 pregovaračka poglavlja za period 2023. i 2024.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf2 MB