Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za efikasnu implementaciju dobre javne uprave u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija

Objavljeno: 17.06.2022. 14:58
Opis:
MILIJANI VUKOTIĆ JELUŠIĆ, generalnoj direktorici Direktorata za efikasnu implementaciju dobre javne uprave u ranijem Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija, prestaje mandat na lični zahtjev.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf193 KB