Predlog odluke o objavljivanju Memoranduma o razumijevanju o saradnji u turizmu između Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore i Ministarstva turizma Kraljevine Saudijske Arabije

Objavljeno: 16.11.2023. 17:34
Opis:
Objavljuje se Memorandum o razumijevanju o saradnji u turizmu između Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore i Ministarstva turizma Kraljevine Saudijske Arabije, potpisan u Podgorici, 31. jula 2023. godine, u originalu na crnogorskom, arapskom i engleskom jeziku.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf287 KB