Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za realizaciju Glavnog projekta hitnih intervencija izmještanja rijeke Ćehotine preko unutrašnjeg odlagališta PK Potrlica Rudnika uglja AD Pljevlja

Objavljeno: 04.07.2024. 13:00
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf141 KB