Predlog za davanje saglasnosti na kreditno zaduženje Glavnog grada Podgorica, za kupovinu autobusa, kod NLB banke AD Podgorica, u iznosu od 4.000.000,00 eura

Objavljeno: 28.07.2022. 16:28
Opis:
Glavni grad Podgorica se obratio Ministarstvu finansija, dopisom broj: 01-018/22- 6178, od 06.07.2022. godine, sa zahtjevom za davanje saglasnosti na kreditno zaduženje Glavnog grada Podgorica, za kupovinu autobusa, kod NLB Banke AD Podgorica, u iznosu od 4.000.000,00 eura.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf180 KB