Predlog za izmjene i dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj 04-2181/2 od 20. aprila 2022. godine, sa sjednice od 14. aprila 2022. godine (bez rasprave)

Objavljeno: 17.06.2022. 15:33
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf270 KB