Predlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata za informaciono komunikacione tehnologije pravosuđa i bezbjednost podataka u Ministarstvu pravde

Objavljeno: 20.01.2023. 16:15
Opis:
Za generalnog direktora Direktorata za informaciono komunikacione tehnologije pravosuđa i bezbjednost podataka u Ministarstvu pravde postavlja se DRAŽEN RADONJIĆ, diplomirani inženjer elektrotehnike.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf96 KB