Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Milan Vukotić“ iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 2479 KO Golubovci, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave)

Objavljeno: 28.07.2022. 18:12
Opis:
JU OŠ „Milan Vukotić“ iz Podgorice se zahtjevom broj: 502 od 6. jula 2022. godine obratila Ministarstvu radi dobijanja saglasnosti za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 2479 KO Golubovci, Glavni grad Podgorica.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf42 KB