Predlog odluke o obrazovanju Savjeta za trgovinske olakšice (bez rasprave)

Objavljeno: 18.05.2023. 15:05
Opis:
Obrazuje se Savjet za trgovinske olakšice (u daljem tekstu: Savjet), u sastavu: 1) državni/a sekretar/ka u Ministarstvu finansija, predsjednik/ca; 2) generalni/a direktor/ica Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija, zamjenik/ca predsjednika/ca; 3) generalni/a direktor/ica Direktorata za međunarodnu trgovinsku i ekonomsku saradnju u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, zamjenik/ca predsjednika/ca...
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf180 KB