Predlog platforme za učešće ministra odbrane Dragana Krapovića na sastanku ministara odbrane zemalja članica i posmatrača Američko – jadranske povelje (A5), koji će biti održan 15. i 16. novembra 2023. godine, u Skoplju, Republika Sjeverna Makedonija - zaključci

Objavljeno: 15.11.2023. 08:45
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf890 KB