Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Berane za otuđenje nepokretnosti - razmjenu sa Slobodanom Vešovićem (bez rasprave)

Objavljeno: 28.07.2022. 17:35
Opis:
Daje se prethodna saglasnost Opstini Berane za otudenje nepokretnosti - razmjenu nepokretnosti sa Slobodanom Vesovicem i to: - katastarske parcele broj 1143/5, povrsine 1349 m2 , upisane u list nepokretnosti broj 1101, KO Budimlja, Opstina Berane, po ukupno procijenjenoj vrijednosti od 78.916,50 €, kojom raspolaze Opstina Berane...
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf55 KB