Informacija o presjeku zatečenog stanja u Ministarstvu kulture i medija na dan 31. oktobar 2023. godine sa ocjenom stanja i predlogom mjera i Predlog prioriteta za pripremu Programa rada Vlade za 2024. godinu

Objavljeno: 16.11.2023. 17:43
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf5 MB