Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost

Objavljeno: 03.08.2022. 15:00
Opis:
U Odluci o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost („Službeni list CG”, br. 67/21, 87/21 i 48/22) član 1 mijenja se i glasi: „Ovom odlukom obrazuje se Radna grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji (u daljem tekstu: Radna grupa) za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost, u sastavu: 1. šef Radne grupe Miloš Radonjić, načelnik u Ministarstvu evropskih poslova; 2. zamjenik šefa Radne grupe Balša Kašćelan, savjetnik ministra unutrašnjih poslova...
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf306 KB