Predlog za određivanje punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara „Luštica Development“ AD Tivat

Objavljeno: 20.01.2023. 16:23
Opis:
Za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara „Luštica Development“ AD Tivat, zakazanoj za 20. januar 2023. godine, određuje se Olivera Popović, v. d. generalne direktorice Direktorata za investicije i razvoj konkurentnosti u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf104 KB