Informacija o presjeku zatečenog stanja u Ministarstvu evropskih poslova na dan 31.10.2023. godine

Objavljeno: 16.11.2023. 17:42
Opis:
Zaključkom broj 07-040/23-4876/2, sa sjednice Vlade Crne Gore održane 31. oktobra 2023. godine zaduženi su ministri da pripreme i Vladi na razmatranje dostave presjek zatečenog stanja u svojim resorima na dan 31. oktobar 2023. godine. Ovaj izvještaj će se ukratko osvrniti na realizaciju programa rada Vlade, realizaciju zaključaka Vlade Crne Gore dok će u većoj mjeri tretirati kadrovske, finansijske i informacione-tehničke, prostorne potencijale, mogućnosti i nedostatke u samom ministarstvu.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf460 KB