Predlog urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa - solarne elektrane, po zahtjevu „Sun Horizon“ d.o.o. Podgorica, a u skladu sa članom 218c Zakona

Objavljeno: 12.01.2023. 14:39
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf423 KB