Predlog za izbor članova Odbora direktora „Marina“ AD Bar

Objavljeno: 07.03.2023. 16:58
Opis:
Vlada Crne Gore predlaže Skupštini akcionara „Marina“ AD Bar da za članove Odbora direktora „Marina“ AD Bar, predstavnike državnog kapitala, izabere: Muamera Raščića, dipl. ecc. Danielu Đurović, dipl. inž. saobraćaja, Nebojšu Barjaktarovića, dipl. ecc. i Milorada Lekovića, dipl. ecc.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf87 KB