Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključenje Sporazuma između Crne Gore i Republike Albanije o socijalnom osiguranju (bez rasprave)

Objavljeno: 12.01.2023. 15:24
Opis:
Ustavni osnov za zaključivanje Sporazuma između Crne Gore i Republike Albanije o socijalnom osiguranju sadržan je u odredbama člana 15 stav 1 Ustava Crne Gore (,,Službeni list CG”, br: 1/07 i 38/13), kojim je propisano da Crna Gora, na principima i pravilima međunarodnog prava, sarađuje i razvija prijateljske odnose sa drugim državama, regionalnim i međunarodnim organizacijama, kao i odredbama člana 100 tač. 1 i 4, kojima je propisano da Vlada vodi unutrašnju i vanjsku politiku i zaključuje međunarodne ugovore.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf193 KB