Informacija o neutrošenim sredstvima u kapitalnom budžetu Uprave za saobraćaj za 2022. godinu, sa prijedlogom za preusmjeravanje na druge kapitalne projekte (bez rasprave)

Objavljeno: 23.06.2022. 16:43
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf840 KB