Predlog odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2023. godinu

Objavljeno: 18.05.2023. 14:22
Opis:
U Odluci o zaduživanju Crne Gore za 2023. godinu („Službeni list CG“, broj 152/22) u članu 1 stav 1 tačka 4 riječi: „do 32.000.000,00 eura;“ zamjenjuju se riječima: „do 40.000.000,00 eura;“. U stavu 3 riječi: „705.000.000,00 eura.“ zamjenjuju se riječima: „537.000.000,00 eura.“.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf114 KB