Predlog za prestanak mandata direktora Uprave za šume

Objavljeno: 03.08.2022. 16:47
Opis:
SRĐANU PEJOVIĆU, direktoru Uprave za šume, prestaje mandat dana 29. jula 2022. godine, zbog ukidanja ovog organa uprave.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf195 KB