Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova

Objavljeno: 07.03.2023. 16:52
Opis:
DEJANU VUKOVIĆU, vršiocu dužnosti generalnog direktora Generalnog direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova, prestaje vršenje navedene dužnosti zbog isteka vremena od šest mjeseci na koje je određen za vršioca dužnosti generalnog direktora navedenog direktorata.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf91 KB