Predlog za imenovanje direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost

Objavljeno: 25.05.2023. 07:55
Opis:
Za direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, imenuje se BORIS MILIĆ, dosadašnji vršilac dužnosti direktora ove agencije.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf193 KB