Izvještaj o učešću delegacije Crne Gore koju je predvodio ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Gjeka na predstavljanju četvrtog Nacionalnog izvještaja o stanju ljudskih prava (UPR) u Crnoj Gori, 7-11. maj 2023. godine, Ženeva, Švajcarska

Objavljeno: 26.05.2023. 18:19
Opis:
Delegacija Crne Gore predstavila je 8. maja 2023. godine, u Ženevi, svoj Nacionalni izvještaj o stanju ljudskih prava u okviru četvrtog ciklusa Opšteg periodičnog stanja ljudskih prava u državama članicama Ujedinjenih nacija.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf159 KB