Predlog za davanje saglasnosti na Odluku za prodaju službenog motornog vozila Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, koju je donio Savjet Agencije, broj: 0903- 5718/1 od 07.10.2021. godine (bez rasprave)

Objavljeno: 17.06.2022. 15:40
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf4 MB