Predlog za određivanje vršioca dužnosti direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima

Objavljeno: 03.08.2022. 16:48
Opis:
Za vršioca dužnosti direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima određuje se ARMIN MUJEVIĆ, diplomirani ekonomista, do imenovanja direktora ove uprave u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf195 KB