Predlog akcionog plana za sprovođenje Nacionalnog programa zaštite potrošača 2022-2024, za 2024. godinu sa Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Nacionalnog programa zaštite potrošača 2022 - 2024, za 2023. godinu

Objavljeno: 04.07.2024. 13:04
Opis:
Programom rada Vlade za 2024 godinu, predviđena je izrada i usvajanje Akcionog plana za sprovođenje Nacionalnog programa zaštite potrošača 2022-2024, za 2024 godinu sa Izjveštajem o realizaciji Akcionog plana za 2023. godinu. Radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih Nacionalnim programom zaštite potrošača 2022-2024 za 2024. godinu urađen je plan prioritetnih aktivnosti koje treba sprovesti u toku 2024. godine (Akcioni plan za sprovođenje NPZP 2022-2024 za 2024. godinu) koji je predstavljen u tabeli 1.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf833 KB