Predlog za prestanak vršenja dužnosti v. d. generalnog direktora Direktorata za biomedicinu i transplantaciju u Ministarstvu zdravlja

Objavljeno: 20.01.2023. 16:20
Opis:
Dr DEJANU PAVLIČIĆU, vršiocu dužnosti generalnog direktora Direktorata za biomedicinu i transplantaciju u Ministarstvu zdravlja, prestaje vršenje navedene dužnosti zbog prestanka radnog odnosa po sili zakona, zaključno sa danom 23. 01. 2023. godine.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf90 KB