Izvještaj o učešću ministra vanjskih poslova dr Filipa Ivanovića na sastancima ministara vanjskih poslova Strategije EU za Dunavski region i Grupe prijatelja Zapadnog Balkana, Beč, 20-21. jun 2024. godine

Objavljeno: 04.07.2024. 14:18
Opis:
Na poziv saveznog ministra vanjskih poslova Austrije A. Šalenberga, ministar vanjskih poslova Crne Gore Filip Ivanović je učestvovao na ministarskima sastancima Strategije EU za Dunavski region u Beču 20. juna i grupe „Prijatelji Zapadnog Balkana“...
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf527 KB