Predlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2023. godinu

Objavljeno: 16.11.2023. 14:55
Opis:
U Odluci o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2023. godinu („Službeni list CG“, broj 138/22) u članu 2 stav 1 riječi: „od 21.454“ zamjenjuju se riječima: „od 27.454“.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf120 KB