Predlog statuta Agencije za mirno rješavanje radnih sporova (bez rasprave)

Objavljeno: 23.06.2022. 16:44
Opis:
Ovim statutom uređuju se sjedište, adresa i organizacija Agencije za mirno rješavanje radnih sporova (u daljem tekstu: Agencija), način odlučivanja organa Agencije i druga pitanja od značaja za rad Agencije.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf422 KB