Predlog amandmana na Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2023. godinu

Objavljeno: 16.11.2023. 18:07
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf11 MB