Pravilnik o blizim uslovima i nacinu prilagodjavanja objekta za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

Objavljeno: 20.11.2015. 16:36
Opis:
Autor:
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
pdf2 MB