Predlog za razrješenje direktora JU Crnogorsko narodno pozorište

Objavljeno: 18.05.2023. 14:56
Opis:
Razrješava se MARKO BAĆOVIĆ dužnosti direktora Javne ustanove Crnogorsko narodno pozorište, prije isteka mandata, zbog ispunjavanja uslova za prestanak radnog odnosa po sili zakona u skladu sa članom 164 stav 1 tačka 1 Zakona o radu.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf94 KB